Diverse Projects

Czym jest

Diverse Projects

Grafika Diverse Projects pexels

Diverse Projects (z ang. Rozmaite projekty) to program stworzony przez TSC w celu łączenia ludzi z myślą o grupowym tworzeniu rozwiązań, pomocnych lub dodatkowych w życiu codziennym. Inicjatywa ma na celu, promowanie i realizację pomysłów ludzi, którzy sami nie potrafią ich zrealizować. Pomagamy rozwinąć pomysł, przeanalizować, wdrożyć i kontrolować jego rozwój.

Przebieg

realizacji pomysłu

Idea image on Dp

Chętna osoba, która chce się zgłosić do projektu "Diverse Projects", wypełnia formularz rejestracyjny polegający na przedstawieniu nam, jak największej ilości informacji oraz szczegółów dotyczących danego pomysłu. Nasza komisja analizuje zgłoszenie, a następnie umawia spotkania między TSC, a pomysłodawcą w celu dopracowania i omówienia poszczególnych kroków potrzebnych do realizacji danego projektu. W czasie kiedy pomysł zostanie zrealizowany, zoptymalizowany oraz wdrożony, jest on 24/7 monitorowany, w celu dalszego rozwoju lub eliminacji występujących błędów.

Przykład

Pewna osoba postanowiła zrealizować swój pomysł, ale nie ma wystarczających środków oraz zasobów wiedzy, aby móc go wdrożyć w życie. Po zastanowieniu się, postanawia wypełnić formularz zgłoszeniowy. Komisja TSC po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kontaktuje się z pomysłodawcą i umawia spotkanie, na którym przedstawiciele TSC oraz pomysłodawca będą dopracowywali szczegóły realizacji projektu. Następnym krokiem jest wykonanie projektu oraz jego wdrożenie. Po pomyślnych etapach ciężkiej pracy nad stworzeniem owego projektu, wszyscy razem przystępujemy do jego ożywienia, marketing, optymalizacja, testy, analiza społeczności itp.,

Jak przystąpić

do Diverse Projects

Aby przystąpić do Diverse Project, należy skontaktować się za pomocą jednego ze sposobu w zakładce "Kontakt", przedstawiając temat, i chęć przystąpienia do projektu Diverse Projects. Po pozytywnym rozpatrzeniu wiadomości / rozmowy, zostaną Państwo powiadomieni o dalszych czynnościach oraz przekierowani na kolejne etapy przystąpienia do programu.

0
Aktualnie realizowanych projektów
0
Zgłoszeń
0
Odbytych spotkań

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszego projektu, zapraszamy do kontaktu!

© 2019. All rights reserved for TSC - TSYSTEMS Radosław Hirski.
Scroll Up